Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Διαδικασία αναγνωρισης timbrado με ασυνεχές τραγούδι

TIMBRADOS « DISCONTINUED SINGING »
On the 18th of January, we have submitted the two types
of « Timbrados » to a group of Specialist OMJ Section C
Judges.
-1 team +of 4 birds «continuous singing»
-8 birds «discontinuous singing »
For the continuous singing birds everything went as
usual.
For the discontinuous birds, 3 judges judged with the traditional
Timbradoʼs charts, the two others have judged
with the special « discontinuous » charts, and they arrived
to the same result as the three other judges.
So, we had the confirmation that the birds with “discontinuous
singing” have been obtained from the traditional
“continuous singing” and therefore should be considered
as a mutation, and not a new breed (the Timbrados section
judges are able to judge both types of birds with no
problem).
Consequently, the Timbrados-Discontinuous singing » are
admitted for the first year, but COM-Spain should imperatively
supply us, before the next World Show with a summarised
standard in German, English, Spanish and French for
the recognition procedure to continue correctly.

Πηγή : http://fogr.gr/modules.php?name=Foru...iewtopic&t=323Το απόσπασμα είναι άρθρο του περιοδικού τα νέα της COM .
Και αναγράφει τα εξής:
Ότι κατόπιν της διαδικασίας που ακολουθεί η COΜ για την αναγνώριση μιας νέας ράτσας ,και συγκεκριμένα στη περίπτωση των τιμπράντο μια ομάδα OMJ κριτών κατηγορίας C έκριναν ένα stam τιμπράντο με συνεχές τραγούδι και 8 τιμπράντο με ασυνεχές τραγούδι.
Οι κριτές εκριναν τα πουλιά και με τη κλασσική φύσα (συνεχούς τραγουδιού) και με τη φύσα ασυνεχούς τραγουδιού και διαπιστώθει ότι δεν υπάρχει απόκλιση στις βαθμολογίες. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα τιμπράντο με ασυνεχές τραγούδι είναι μετάλλαξη του παρουσιακού τιμπράντο (συνεχές τραγούδι) και όχι μια νέα ράτσα καναρινιών. Επίσης οι κριτές μπορουν να κρίνουν και τα δύο είδη τραγουδιού.
Κατά συνέπεια τα τιμπράντο με ασυνεχές τραγούδι γίνονται δεκτά κατά το πρώτο έτος αναγνώρισης και η Ισπανική COM (χώρα που έφερε προς αναγνώριση το ασυνεχες τιμπράντο) πρέπει να παρουσιάσει πρότυπο αξιολόγησης στα Γερμανικά ,στα Αγγλικά ,στα Ισπανικά και στα Γαλλικά μέχρι το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία αναγνώρισης