Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

…ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ…


Οι συνθήκες που βιώνουμε, είναι συνθήκες που επιβάλουν ενότητα, αλληλεγγύη και αποφάσεις ανθρωποκεντρικές. 
Είναι πολύ δύσκολο για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να κατανοήσει αυτή την στιγμή το μέγεθος του προβλήματος όπως και τις μετέπειτα επιπτώσεις.
Πέραν αυτών όμως χρειάζεται να αντιληφθούμε όλοι πως όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε εμάς. 
Ακολουθούμε τις συμβουλές τον ειδικών, συμμορφωνόμαστε στα μέτρα του κράτους και:

             …ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ… 

εκ του Δ.Σ.

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σήμερα 02-02-2020 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΥΚΦΕ, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε Απο τα αποτελέσματα προέκυψε το νέο Δ.Σ και η Ε.Ε και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος : Δαγδούνης Αντώνιος Αντιπρόεδρος : Μπαντής Γεώργιος Γραμματέας : Γυμνόπουλος Κωνσταντίνος Ταμίας : Χιονίδης Γεώργιος Έφορος : Μαδιάς Νικόλαος Ελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος : Αθηνάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος : Παπαγιάννης Χρήστος Γραμματέας : Καραμανλής Ιωάννης Μετά το πέρας της Γ.Σ ακολούθησε η κοπή της πίτας του συλλόγου
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου Καναρινιών Φωνής Ελλάδος (ΣΥΚΦΕ),το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 2020,ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο ΙΟΑΝΝΟΥ RESORT HOTEL στην Πτολεμαϊδα, ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. α) Απολογισμός Διοικητικών πεπραγμένων έτους 2019
β) Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής έτους 2019
γ) ’Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων και οικονομικού ισολογισμού έτους 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη
2. Προϋπολογισμός έτους 2020- ‘Έγκριση
3. Προγραμματισμός δραστηριότητας του συλλόγου έτους 2020
4. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία των μελών, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και χρόνο, δηλαδή την 2 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή, σύμφωνα με το καταστατικό.
Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2020
Το Διοκητικό Συμβούλιο
Υποψηφιότητες για τα όργανα του συλλόγου (Δ.Σ και Ε.Ε) μπορούν να υποβληθούν μέχρι 19 Ιανουαρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει τραπέζι στο εστιατόριο και η κοπή της πίτας του Συλλόγου.

Εκ του ΔΣ..