...ΣΥ.Κ.Φ.Ε...

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥ.Κ.Φ.Ε

Ένα σύντομο ιστορικό του συλλόγου 
Ο ΣΥ.Κ.Φ.Ε (Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα εκτροφέων Καναρινιών Harz.Στόχος αρχικά ήταν η συσπείρωση των εκτροφέων, η ανταλλαγή απόψεων και η βελτίωση της ποιότητας των Harz. Σύντομα όμως ήρθαν και οι πρώτοι διαγωνισμοί που άνοιξαν στους εκτροφείς νέους ορίζοντες.

Στο Σύλλογο προστέθηκαν σιγά σιγά, εκτροφείς Malinois αλλά και εκτροφείς καναρινιών χρώματος και τύπου. Ο αριθμός των εκτροφέων αυξήθηκε τόσο που ο ΣΥ.Κ.Φ.Ε έγινε από τους μεγαλύτερους συλλόγους εκτροφέων καναρινιών. Έτσι από το 1998 οργανώθηκαν διαγωνισμοί σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες.

Ο Σύλλογος πορεύεται ενωμένος έτσι, μέχρι και το 2005, όπου έρχεται και η πρώτη διάσπαση. Αποχωρούν οι εκτροφείς καναρινιών χρώματος και τύπου και ο σύλλογος διατηρεί μόνο τους εκτροφείς καναρινιών Harz και Malinois. Για λόγους ακατανόητους μέχρι και σήμερα, πιθανόν για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες κάποιων, αποχωρούν και λίγο αργότερα και οι εκτροφείς των Μαλινουά . Ο σύλλογος περνά μια περίοδο ύφεσης.

Το 2008 μια ομάδα εκτροφέων καναρινιών Μαλινουά δυσαρεστημένοι και πικραμένοι από τις μικρόψυχες αντιδικίες κάποιων ηγητόρων του χώρου, εντάσσονται στο δυναμικό του ιστορικού ΣΥ.Κ.Φ.Ε. Σε μικρό διάστημα εγγράφονται και νέα μέλη ενώ λίγο αργότερα εγγράφονται και άτομα που εκτρέφουν την νεότερη κατηγορία καναρινιών φωνής τα Τimbrados.

Σύλλογος αριθμεί σήμερα 75 περίπου άτομα που εκτρέφουν και τις τρεις κατηγορίες καναρινιών φωνής. Από το 2009 οργανώνει διαγωνισμούς και στις τρεις κατηγορίες ενώ στόχος του είναι η οργάνωση, σε ετήσια βάση, τουλάχιστον δυο διαγωνισμών σε κάθε κατηγορία.

Επιθυμία των μελών είναι η παραδοσιακή σωστή και ποιοτική εκτροφή μελωδικών καναρινιών φωνής όπως αυτή εξελίχτηκε στις χώρες της Γερμανίας του Βελγίου και της Ισπανίας και έφτασε μέχρι τις μέρες μας στον Ελλαδικό χώρο. Σύμβουλοι σ΄αυτή την προσπάθεια είναι πεπειραμένοι εκτροφείς-κριτές, από τα κράτη καταγωγής των καναρινιών φωνής, τους οποίους καλούμε κάθε χρόνο για κρίση και σεμινάρια.

ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΔΗΜ. Τ-23