Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Aποτελέσματα 16ου Πανελληνίου

Waterslagers Malinois

Stam
1o Tσιλιγκόπουλος Χρήστος (ΣΥΚΒΕ)
2ο Καραδαγλής Δημήτριος (ΣΥΚΒΕ)
3ο Κουκος Γεώργιος (ΣΥΚΒΕ)

Series
1o Ψαρρής Μάκης (ΣΥΚΒΕ)
2ο Ψαρρής Μάκης (ΣΥΚΒΕ)
3ο Ψαρρής Μάκης (ΣΥΚΒΕ)

Μονά
1ο Ευσταθίου Θεόδωρος (ΣΥΚΒΕ)
2ο Βαιόπουλος Αρης (ΛΑΣΥΚ)
3ο Καραδαγλής Δημήτριος (ΣΥΚΒΕ)

CHAMPION
Ψαρρης Μάκης (ΣΥΚΒΕ) 117 βαθμούς

Καλύτερες Νεροφωνές
Καραδαγλής Δημήτρης (ΣΥΚΒΕ)


Timbrados


Stam
1o Kαλαιτζόπουλος Παύλος (ΣΥΚΒΕ)
2ο Κεραμιδάς Γεώργιος (ΣΥΚΒΕ)
3ο Δαγκινάκης Χρήστος (ΣΥΚΒΕ)

Μονά
1ο Κιουρτίδης Κωνσταντινος (ΣΥΚΒΕ)
2ο Καλαιτζόπουλος Παύλος (ΣΥΚΒΕ)
3ο Γιώτας Σάκης (ΣΥΚΒΕ)

Champion Κιουρτίδης Κωνσταντινος (ΣΥΚΒΕ) 93 βαθμούς