Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Γενική συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η γενική συνέλευση του συλλόγου κατά την οποια έγινε:

1)Ενημέρωση των μελών για θέματα της ΕΟΟ
2)Ενημέρωση των μελών για τον κανονισμό εκθέσεων των πουλιών φωνής
3)Ενημέρωση των μελών για τον τρόπο διαξαγωγής των διαγωνισμών σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο

Επίσης αποφασίστηκε :

1)Οι διαγωνισμοί που διοργανώνονται από το σύλλογο μας να διαρκούν μία εβδομάδα από Κυριακή σε Κυριακή για ευκολία των μελών που διαμένουν σε διαφορετικό τόπο από την πόλη διεξαγωγής του αγώνα και ώστε την 6 ημέρα σε σειρά (Σάββατο) να αφιερώνεται αποκλειστικά για σεμινάρια από τους προσκεκλημένους κριτές και όχι για κρίση

2)Όλα τα μέλη μας με την παραγγελία των δαχτυλιδιών θα προ-πληρώνουν και τη συμμετοχή μιας τουλάχιστον τετράδας για τον πρώτο διαγωνισμό της χρονιάς.

Κατόπιν έγινε απαλλαγή του Δ.Σ και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής