Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Αριθμός πουλιών ανα μέλος μας που συμμετείχαν στα Πανελλήνια της ΕΟΟ (περίοδος 1997-2011)


ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Συνολο
Αποστολίδης Χαράλαμπος 8 5 4 4 4 25
Γαλάνης Απόστολος 4 4
Γατσογιάννης Δημήτρης  4 4
Γιακάς Αλέξανδρος 6 8 14
Γιώτας Αθανάσιος 10 8 18
Γυμνόπουλος Κωστας 6 12 18
Δαγκινάκης Χρήστος 3 5 8
Δεβετζής Αλέξανδρος 8 8
Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος 7 7
Εμμανουηλίδης Δημήτριος 8 8
Ευσταθίου Θεόδωρος 12 12
Ηλιαδης Ηλίας 4 12 2 4 4 4 8 4 42
Καλαϊτζόπουλος Γεώργιος 6 4 10
Καλαϊτζόπουλος Παύλος 5 8 13
Καράδαγλης Δημήτριος 17 41 25 28 111
Καραδήμος Βασίλης 2 8 10
Κεραμιδάς Γεώργιος 10 5 15
Κεστεκίδης Τριαντάφυλλος 9 6 15
Κιουρτίδης Κωνσταντίνος 6 2 8 16
Κούκος Γεώργιος 6 6
Κουκουβέτσιος Γεώργιος 4 12 15 31
Μυλωνάς Αριστοτέλης 4 4 3 11
Παλιαρούτας Κωνσταντίνος 15 14 11 16 8 15 16 16 8 12 16 8 12 167
Πανιτσίδης Λάζαρος 1 2 3
Πολατσίδης Ιωάννης 2 2
Ραπατσάκος Πασχάλης 2 2 6 15 4 12 11 7 12 16 12 16 4 123
Ρόλλης Γεώργιος 16 16
Τασιουλας Κωστας 5 5
Τεγος Ιωάννης 2 2
Τσακπίνογλου Συμεών 11 6 11 16 11 19 11 10 11 12 16 15 8 16 173
Τσιλιγγόπουλος Χρήστος 12 12
Τσουλκανάκης Χρυσόστομος 1 1
Σύνολο Συμμετεχόντων 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Πουλιά
32 32 34 19 42 35 39 49 35 28 52 8 69 132 143 187 904